Historia Kalendarium Profil Firmy Produkty Certyfikaty Newsy Sprzedaż nieruchomości Kontakt
Nowe inwestycje
Minęły cztery lata od ostatnich zmian własnościowych w Stilonie. Nie jest to jakaś szczególna rocznica, ale jest to odpowiedni moment poinformować Państwa o zdarzeniach, które już miały miejsce i o tych, które jeszcze w tym roku mocno zmienią oblicze Stilonu w wymiarze techniczno - technologicznym.Zadania, które zrealizowano:

- przeprowadzono restrukturyzację przedsiębiorstwa

- uwzględniając aktualną sytuację rynkową dostosowano do niej możliwości produkcyjne Stilonu

- podniesiono i ustabilizowano jakość produkowanych wyrobów na poziomie, jaki był możliwy do osiągnięcia na posiadanym parku maszynowym

- zatrzymano własną produkcję polimeru PA6 według technologii periodycznej zastępując ją polimerem o wyższej jakości z firmy Domo

- poprawiono jakość i rozszerzono ofertę asortymentową jedwabiu PA66 w oparciu o stosowanie polimeru z firmy Rhodia

- ustabilizowano sytuację finansową StilonuWszystkie wyżej wymienione zadania były niezbędne, aby można było przejść do wcześniej przygotowanego etapu inwestycji.

Nowe inwestycje to nie tylko wzrost ilościowy naszych możliwości produkcyjnych, ale to przede wszystkim bardzo ważny moment skoku jakościowego naszych wyrobów i to w dwóch płaszczyznach:

- poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń

- poprzez przesunięcie wielu asortymentów obecnie produkowanych przy zastosowaniu technologii LOY do obszaru technologii POYProjekty inwestycyjne w realizacji;

- zakup dwóch nowych snowadeł firmy Mayer z pełną kontrolą pracy snowadła w tym między innymi kontrola naprężeń wszystkich nitek podczas całego procesu snucia

Jedno snowadło pracuje od stycznia 2012 a drugie już zakończono montaż i jeszcze w tym miesiącu będzie pracować

- w końcu 2011 roku podpisano kontrakt z firmą Barmag na zakup czterech linii przędząco - odbierających najnowszej generacji o wydajności ok. 300 t/m-c. Montaż, rozruch i osiągnięcie pełnych zdolności produkcyjnych nastąpi w drugim półroczu 2013.

- zakup czterech nowych teksturarek firmy Barmag. Kontrakt zostanie podpisany na przełomie lutego-marca. Nowe maszyny zostaną zainstalowane w ciągu 6 miesięcy.

- w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych przędz skręcanych w 2012 roku zakupiono dwie skręcarki firmy Ratti01 Mar 2013 by admin1

Wykup akcji akcjonariuszy mniejszościowych
16 lutego 2011 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o przymusowym wykupie akcji od akcjonariuszy mniejszościowych przez akcjonariusza większościowego.
Ogłoszenie o wykupie akcji zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym NR 48 (3661) w dniu 10 marca 2011.
Cena wykupu jednej akcji została ustalona przez biegłych na kwotę 30,15 zł. Zgodnie z procedurą wykupu osoby posiadający akcje podlegające wykupowi powinni do dnia 10.04.2011 złożyć w Stilonie świadectwa depozytowe wraz z wypełnionym arkuszem „Potwierdzenie złożenia akcji do rozporządzania przez spółkę.”
Poniżej zamieszczamy Ogłoszenie z Monitora Sądowego i Gospodarczego, Procedurę postępowania przy wykupie akcji i Potwierdzenie złożenia akcji do rozporządzania przez spółkę.
Informacja o postępowaniu w sprawie wykupu akcji
Monitor Sądowy i Gospodarczynr 48
Potwierdzenie złożenia akcji
22 Mar 2011 by admin1

ZWCh Stilon S.A. pomyślnie zakończył postępowanie układowe
9 marca 2010 roku sąd rejonowy w Gorzowie Wlkp. ogłosił zakończenie postępowania upadłościowego ZWCh Stilon S.A. Jest to milowy krok Spółki w drodze do uzdrowienia jej sytuacji finansowej. Zakończenie postępowania oznacza, że Spółka zawarła układ z wierzycielami, zrestrukturyzowała zadłużenie i odzyskała własny zarząd.

W ZWCh Stilon S.A. od listopada 2008 roku, kiedy nastąpiła zmiana akcjonariatu prowadzi intensywną restrukturyzację.

W pierwszej kolejności podjęto skutecznie działania mające na celu sprowadzenie kosztów stałych do poziomu adekwatnego do realnej wielkości sprzedaży wyrobów Spółki na rynku.

Równolegle prowadzone były rozmowy z wierzycielami niepodlegającymi z urzędu pod układ sądowy. Ich celem było zawarcie długoterminowych porozumień w celu zapewnienia Spółce stabilnych warunków do funkcjonowania bez zagrożenia egzekucją długów. Wszyscy trzej wierzyciele pozaukadowi zaakceptowali warunki długoterminowej współpracy z ZWCh Stilon S.A. czego efektem było podpisanie wieloletnich porozumień.

Równie istotnym a jeszcze trudniejszym zadaniem było przekonanie wierzycieli układowych do zaakceptowania głębokiej redukcji zadłużenia, bo aż o 95%. Mimo zrozumiałego niezadowolenia wierzyciele zdecydowaną większością głosów przyjęli układ na warunkach zaproponowanych przez Spółkę.

Obecnie Stilon prowadzi normalną działalność gospodarczą i reguluje swoje zobowiązania na bieżąco. Kolejne zadania, jakie stoją przed Spółką to ustabilizowanie rentowności na zadowalającym poziomie oraz konsekwentna poprawa jakości i dywersyfikacja oferty produktowej.
07 May 2010 by admin1

Nowa strona internetowa
Od września prezentujemy Państwu nową stronę internetową naszej firmy. Mamy nadzieję, że jest ona przejrzysta i funkcjonalna. Zapraszamy do zapoznania się z nią i przejrzenia naszej aktualnej oferty. W przypadku pytań lub uwag prosimy o kontakt: info@stilon.com.pl
17 Sep 2009 by admin1

    Best viewed: 1280 x 1024 | color: 24 bit | IE 6.0 | Java Script | Licznik odwiedzin strony: