Historia Kalendarium Profil Firmy Produkty Certyfikaty Newsy Sprzedaż nieruchomości Kontakt

Historia

     Historia Stilonu rozpoczęła się jeszcze w Jeleniej Górze, gdzie już w 1946 r. wyprodukowano pierwszy polski kaprolaktam, dający podstawę do produkcji przemysłowej włókien poliamidowych. Zarządzeniem Ministra Przemysłu Lekkiego 18 sierpnia 1949 r. w Gorzowie Wlkp. utworzone zostały "Gorzowskie Zakłady Włókien Sztucznych w budowie". A już 7 lipca 1951 r. nastąpiło oficjalne uruchomienie produkcji. Przedsiębiorstwo zatrudniało wtedy 700 pracowników. W 1966 r. zapadła decyzja rządowa o unowocześnieniu Zakładów poprzez zakup licencji. Pierwsza połowa lat 70 to dynamiczny wzrost produkcji - intensywna rozbudowa firmy, zwiększenie zdolności produkcyjnych jedwabiu włókienniczego, technicznego i dywanowego; znaczne zróżnicowanie asortymentów oraz modyfikacje cech użytkowych włókien. Stilon przeobraził się w nowoczesne przedsiębiorstwo liczące się w gronie producentów wyrobów poliamidowych w kraju i Europie.

     Pod koniec lat osiemdziesiątych ZWCH STILON był przedsiębiorstwem wielozakładowym, zatrudniającym ponad 7500 osób. Produkcja firmy obciążona była ogromnym majątkiem - wysoko wyspecjalizowanymi służbami technicznymi oraz szeroko prowadzoną działalnością socjalną. Nowa sytuacja polityczna i gospodarcza po roku 1989 zmusiła zarząd Zakładów do radykalnych zmian organizacyjnych i strukturalnych. 30 stycznia 1992 r. nastąpiło przekształcenie przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. 12 września 1995 r. akcje ZWCH STILON S.A. wniesiono do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych - II NFI. W pierwszym kwartale 1996 roku pracownicy otrzymali 15 % akcji przedsiębiorstwa. ( 33 % - II NFI; 27 % pozostałe NFI; 25 % Skarb Państwa). Od 1998 roku większościowym udziałowcem Stilonu została grupa przemysłowa Rhodia i Nylstar. W roku 2003 nastąpił podział firmy na trzy części. W Stilonie pozostała produkcja włókien tekstylnych a właścicielem została firma Nylstar, produkcja granulatów oraz produkcja monofilamentów została przejęta przez inne firmy koncernu Rhodia. Rok 2008 to czas kolejnych zmian własnościowych. Właścicielem Stilonu została polska grupa Martis.

     ZWCH STILON S.A. to firma z prawie 60 letnią już historią, przedsiębiorstwo, które wykreowało Gorzów na znany w kraju ośrodek przemysłowy i kulturalny. To właśnie dzięki Stilonowi powstały w mieście obiekty sportowo-rekreacyjne, kulturalne oraz placówki oświatowe.


Nowe inwestycje
Minęły cztery lata od ostatnich zmian własnościowych w Stilonie. Nie jest to jakaś szczególna rocznica, ale jest to odpowiedni moment poinformować Państwa o zdarzeniach, które już miały miejsce i o tych, które jeszcze w tym roku mocno zmienią oblicze Stilonu w wymiarze techniczno - technologicznym.
01 Mar 2013 by admin1

Wykup akcji akcjonariuszy mniejszościowych
16 lutego 2011 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o przymusowym wykupie akcji od akcjonariuszy mniejszościowych przez akcjonariusza większościowego.
Ogłoszenie o wykupie akcji zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym NR 48 (3661) w dniu 10 marca 2011.
Cena wykupu jednej akcji została ustalona przez biegłych na kwotę 30,15 zł.
22 Mar 2011 by admin1

ZWCh Stilon S.A. pomyślnie zakończył postępowanie układowe
9 marca 2010 roku sąd rejonowy w Gorzowie Wlkp. ogłosił zakończenie postępowania upadłościowego ZWCh Stilon S.A. Jest to milowy krok Spółki w drodze do uzdrowienia jej sytuacji finansowej. Zakończenie postępowania oznacza, że Spółka zawarła układ z wierzycielami, zrestrukturyzowała zadłużenie i odzyskała własny zarząd.
07 May 2010 by admin1

<< Previous 1 2 Next >>

    Best viewed: 1280 x 1024 | color: 24 bit | IE 8.0 | Opera 10 | Java Script | Licznik odwiedzin strony: